Integritetspolicy

Nieko värnar om sina klienters integritet och följer den policy som krävs av EU´s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Läs mer nedan.

Enligt lag är Nieko skyldig att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. När det gäller känsliga uppgifter behöver Nieko också få ett samtycke.

Nieko 19620729-5525, Örsås Tittebo Ebbagärde 2, 512 94 Svenljunga är ansvarig för dina personuppgifter.

Hur dina personuppgifter samlas in:
Genom att du bokar tid för hälsoundersökning eller balansering.
Genom att tredje person bokar tid.

Kontakten med dig kan vara via hemsida, e-post, brev, telefon, eller personligt besök.

Hur dina personuppgifter lagras:
Kontaktuppgifter dvs namn, adress, telefonnummer och e-postadress lagras i din hälsojournal i ett låst rum.
Vid mailkontakt raderas mailen så snart kontakten tillåter det.
Lokalen där personliga uppgifter förvaras hålls låst.

Hur dina personuppgifter används och varför:
Dina kontaktuppgifter används för att ge dig information, svara på frågor, boka tid, omboka tid, avboka tid, fakturera dig och annat som behövs för att möta dina behov som klient.

Hur länge dina personuppgifter sparas:
Dina uppgifter sparas så länge som det krävs för Nieko´s kontakt med dig som klient eller så länge lagen kräver det ( tex bokföringslagen ).
Ingen tidsgräns är satt för det varierar från person till person hur länge det finns behov att spara uppgifterna. Du har alltid rätt att få felaktiga uppgifter ändrade och alla uppgifter raderade eller förstörda när du vill det, förutsatt att det inte bryter mot någon lag (tex bokföringslagen).

Andra som får tillgång till dina personuppgifter:
Nieko´s revisor i samband med deklaration.
Datasupport till frekvesapparatur.
Leveransföretag i dom fall då kosttillskott/naturmedel skickas direkt hem till dig.
Endast behörig personal har tillgång till lokalen där personuppgifter förvaras.

Dina rättigheter:
Du har rätt till att få information om hur Nieko behandlar dina personuppgifter.

Om personuppgiftsincident skulle ske hos Nieko (tex inbrott) ska särskild information ges till dig som är registrerad om det finns risk för t ex identitetsstöld eller bedrägeri.
Du har rätt att på begäran få felaktiga personuppgifter rättade inom rimlig tid.
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade eller förstörda inom rimlig tid om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för och så länge detta inte strider mot lagkrav (tex bokföringslagen eller skattelagstiftning)
Dina personuppgifter kommer inte att användas för marknadsföring.
Dina personuppgifter kommer inte att säljas vidare.

Om du anser att Nieko behandlar dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Nieko skriftligt per e-post eller med brev.
E-post kan inte anses som en säker kommunikationsväg ur integritetssynpunkt därför rekommenderas telefonkontakt om det gäller känsliga uppgifter.

Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas som du inte har fått svar på här är du välkommen att kontakta Nieko

Nieko
Gunilla Norén
Örsås Tittebo Ebbagärde 2
512 94 Svenljunga
gunilla@nieko.se
0325 480 13