Näringsterapi

  • Gråärtor. Har odlats i vårt land sedan vikingatiden.

Näring är grunden för vår hälsa. Saknas mineraler, vitaminer, protein eller något annat ämne stannar kroppens narurliga processer i brist på byggmaterial.

Moderna odlingsmetoder har skapat en obalans i jorden där vissa ämnen har halverats på 100 år och en del ämnen har tyvärr också försvunnit nästan helt t.ex. selen som vi behöver för hjärtat och andra musklers funktion, enzymaktivitet m.m.

I fabriksframställd mat, sånt som bara är att värma, är näringsvärdet reducerat och kemikalier tillsatta för hållbarhetens skull.

Till mindre mängd näringsämnen i vår mat kommer också att det går åt mer näring för att läka kroppen när vi utsätts för kemikalier, strålning, stress och annat i vår närmiljö.

Och som en extra bonus kommer att många av oss (inte alla) jobbar inomhus och sitter still eller bara rör sig lite fram och tillbaka.

Ekvationen blir att vi behöver äta mindre mängd mat p.g.a att vi rör oss för lite samtidigt som vi behöver mer näring för avgiftning och reparation. Med mindre mängd mat med sämre näringsinnehåll är kosttillskott en nödvändighet för hälsa och välbefinnande.