Kairon Reflexologi

Nieko-behandling01042015005

Zonterapi uppfanns troligen av barfotafolk för väldigt länge sedan. Genom att trycka på ömmande punkter och iaktta det som hände såg man att besvär försvann, kroppens balans förändrades och personen fick ett positivt förhållande till livet.

Som Kairon Reflexolog arbetar man med punkter som smärtar, där varje punkt står i förbindelse med en anatomisk del av kroppen.

Man arbetar med fötterna, hela benen, öronen, ansiktet. Ja, med hela kroppen. Behandlingen startar en förändringsprocess på det fysiska, mentala och känslomässiga planet som snabbt ger ett förbättrat allmäntillstånd.

Kroppssystemen balanseras, vilket ger minskad stress och skön avslappning.

Att trycka på punkter som smärtar är inte skönt men det ger resultat, en läkningsprocess påbörjas som leder till förbättring. Många säjer att det gör ”gottont” och det är givervis klienten som bestämmer hur hårt trycket ska vara.

Reflexologi är ett bra sätt att förebygga sjukdom och används med fördel som friskvård, men man kan också behandla redan uppkommna problem som t.ex stress, matsmältningsproblem, menstruationsstörningar, migrän/huvudvärk, ryggproblem, sömnstörningar m.m.

Ett besök hos mig börjar med ett samtal om dina problem. Därefter behandling och som avslutning ett samtal där jag också bjuder dig på det bästa vi har: ”ett glas vatten”.

Din investering för förtsatt hälsa är 800 kr vid första besöket som tar ca 1 och en halv timma.

Återbesök tar ca en timma och för 600 kr. Jag rekommenderar att du tar 4 behandlingar med 1 – 2 veckors mellanrum. Sedan utvärderar vi vad som hänt med din hälsa, och därefter längre intervall mellan behandlingarna för ett hållbart resultat.

Vill du veta mer: www.kairon.se

Utbildningen till Kairon Reflexolog är godkänd av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.