Homeopati

  • Salix.

Genom en process får man svängningarma från en ört, ett mineral eller något annat ämne att överföras till ett medium t.ex. vatten. Det bildas ett homeopatiskt medel som man kan använda för friskvård.

Cellsalterna som Hahneman konstruerade är näring i homeopatisk form.

Näring = friskvård.